Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek, benevens een „kort begrip d…

Mayer, L. T. (1906). Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek, benevens een „kort begrip der Maleische woordvorming en spraakleer.“ (4. Aufl.). s’Gravenhage: van Dorp. [PuRe Item]